X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

(*blog_title*)

(*blog_short_description*)

Peducate.ir

با هم بیاموزیم

جستجو
بایگانی
آمار
تعداد بازدیدکنندگان :
300287
نظرسنجی
چقدر از مطالب پورتال رضایت دارید؟

برگه‌ها

نحوه استفاده از دستور fill در نرم افزار متلب

در هنگام رسم منحنی ها در نرم افزار متلب (Matlab)، با استفاده از دستور fill(x,y,'color') می توان منحنی را با رنگ دلخواه پر کرد. در دستور فوق x بردار حاوی داده های محور افقی، y بردار حاوی داده های محور عمودی و color رنگ مربوطه است. برخی از کد رنگ ها به قرار زیر می باشند:

 

تعیین محدوده رسم با دستور lim در نرم افزار متلب

در هنگام رسم منحنی ها در نرم افزار متلب (Matlab)، می توان محدوده محورهای افقی و عمودی را با دستور lim تعیین کرد.

 

شبکه بندی رسم با دستور grid در نرم افزار متلب

در هنگام رسم منحنی ها در نرم افزار متلب (Matlab)، می توان با دستور grid on توری را بر نمودار قرار داد. همچنین با دستور grid off دستور قبلی لغو می شود. به مثال زیر توجه کنید:

 

تعیین محدوده رسم با دستور axis در نرم افزار متلب

در هنگام رسم منحنی ها در نرم افزار متلب (Matlab)، می توان محدوده محورهای افقی و عمودی را با دستور axis تعیین کرد:

 

رسم توابع داخلی با استفاده از دستور fplot در نرم افزار متلب

از دستور fplot(fun,lims) در نرم افزار متلب (Matlab) می توان برای رسم توابع پارامتری به صورت صریح استفاده کرد.

 

رسم توابع پارامتری با استفاده از دستور ezplot در نرم افزار متلب

از دستور ezplot(f(t),g(t)) در نرم افزار متلب (Matlab) می توان برای رسم توابع پارامتری بدون مقدار دهی از قبل استفاده کرد.

 

رسم توابع چند متغیره با استفاده از دستور ezplot در نرم افزار متلب

از دستور ezplot(f(x,y)) در نرم افزار متلب (Matlab) می توان برای رسم توابع چند متغیره بدون مقدار دهی از قبل به کار برد.

 

نحوه استفاده از دستور ezplot در نرم افزار متلب

از دستور ezplot(f(x)) در نرم افزار متلب (Matlab) برای رسم توابع بدون مقدار دهی از قبل به کار می رود. بازه پیش فرض رسم از -6.28 تا +6.28 می باشد.

 

استفاده از data statistics در نرم افزار متلب

در نرم افزار متلب (Matlab) پس از رسم منحنی و در پنجره fugure و از منوی Tools گزینه Data Statistics را انتخاب کنید تا داده های آماری مربوط به منحنی رسم شده نشان داده شود.

 

افزودن توضیحات روی منحنی در نرم افزار متلب

در نرم افزار متلب (Matlab) از دستور title('') برای اختصاص نام به منحنی، از دستور xlabel('') برای اختصاص نام به محور افقی، از دستور ylabel('') برای اختصاص نام به محور عمودی، از دستور grid on برای ایجاد خطوط شبکه ای و از دستور legend('') برای ایجاد برچسب استفاده می شود.

 

ads